Motionsklubben af 1945.

Lyngby-Taarbæk kommune

LTK


Her lige et par ord om vores kommune, som udlåner lokaler til os. Jeg har sat våbenskjoldene på, da de jo er lidt unikke. Våbnet er tvedelt. Den ene del symboliserer Kongens Lyngby Sogn og den anden del Taarbæk Sogn.

Våbenet for kongens Lyngby Sogn viser en sølvbelagt å, der slynger sig hen over en rød baggrund, hvori er anbragt 3 røde møllehjul symboliserende Mølleåen, der gennemstrømmer Lyngby-Taarbæk Kommune fra Furesøen til Øresund, og de vandmøller, der fra omkring år 1100 har udnyttet dens vandkraft industrielt. Over sølvstrømmen er frit svævende anbragt en guldkrone prydet med røde og blå sten – et minde om, at Kongens Lyngby i 1200-tallet tilhørte kongen, og indtil udskiftningen for størstedelens vedkommende var krongods. Under åen er anbragt to krydsende sølvbelagte lyngkviste, og over åen er der på hver side en sølvbelagt lyngkvist.

Våbenet fra Taarbæk Sogn, der taler for stedets tilknytning til Øresund, har en blå baggrund, hvorpå er anbragt en opadvendt bådshage, og hen over denne to krydslagte årer, ligeledes opadvendte. Bag ved disse ligger vandret en fiskeruse, alle fiskeredskaber er sølvbelagte. Kommunevåbenet blev tegnet af arkivar A. Thiset i 1916 og er sidenhen flere gange omtegnet. Våbnet blev registreret i 1944.

Her kan du læse mere om kommunens historie. Tryk på linket. Wikipedia for Kongens Lyngby Siden skal udvikles til at være vores udadvendte ansigt til alle. Vores kommune har appelleret til, vi giver mulighed for tilflyttere fra andre lande, kan se vi eksistere, og kan blive medlemmer. Fx. studerende og rådgivere på DTU – flygtninge osv.. Men som sagt siden er under udvikling. Nu ved du, den er her. Så på sigt vil jeg lave den i to eller måske tre sprog. Dansk – Tysk og Engelsk.